جمعه, 1 بهمن 1400
  Login
  نام کاربري:
  کلمه عبور:
  ورود به سيستم
  کد عبور خود را فراموش کرده ام

  مديريت مهندسي و ساختمان

  مديريت مهندسي و ساختمان كه از اركان متشكله شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب مي باشد ، به عنوان سازمان طراحي ، مهندسي ، اجرايي طرحهاي سرمايه اي و در بعضي از موارد پروژه هاي تعميراتي اين صنعت مي باشد كه با جمعي حدود يك هزار نفر نيروي انساني، مسئوليت انجام و يا نظارت بر تبديل طرحها و پروژه هاي صنعتي و عمراني را از قوه به فعل بر عهده دارد.

  اهم وظايف مديريت مهندسي و ساختمان انجام يا نظارت بر امر طراحي و اجرايي طرحها و پروژه هاي صنعتي و عمراني شامل : 1- مهندسي مقدماتي : شامل بررسي و مطالعه شرح نيازها ، تهيه نقشه هاي اوليه ، برآورد مالي ، طرق مختلف رسيدن به اهداف مورد نظر ، ارزيابي روشهاي مختلف بهترين گزينه و زمانبندي انجام كار ، بررسي اقتصادي طرح / پروژه و تعيين ارتباط طرح / پروژه با طرحها و پروژه هاي ديگر . 2- مهندسي تفصيلي : شامل تهيه و تنظيم نقشه هاي نهايي فرآورش ، مكانيك ، سيويل، برق ، ابزاردقيق ، تعيين مشخصات فني اقلام مهندسي ، انجام محاسبات فني ، برآورد مقادير و تهيه دستورالعمل هاي اجرايي و تامين كالاهاي موردنياز با توجه به نظام نامه اجرايي طرحها و پروژه ها.3- عمليات اجرايي طرحها و پروژه ها : شامل كنترل كيفيت فني براساس نقشه هاي اجرايي و مشخصات فني طرح / پروژه ، كنترل مراحل مختلف پيشرفت فيزيكي براساس برنامه زمانبندي شده تا مرحله راه اندازي و تحويل پروژه به درخواست كننده يا واحد عملياتي مربوطه.4- بازسازي يا بهينه سازي تاسيسات و انجام تمهيدات لازم در راستاي پدافند غيرعامل در موارد لزوم.


  گروه دورانV6.0.5.0